Еду я на этом поезде
Режиссёр: Арно Битши
Страны: Франция, Финляндия
Язык: английский
Год: 2019
Продолжительность: 77 минут
Однажды Айви, Карен и Кристина бросили всё, чтобы испытать себя и насытиться свободой. Они в одиночку пересекают США на грузовых поездах. Среди скрежета и визга металлического зверя, режиссёр становится временным попутчиком каждой из женщин. На железной дороге внутренние темы героинь пересекаются и перекликаются друг с другом: их желание жить, духовный поиск, и постоянное сопротивление общественным правилам.
Мен мінген пойыз
Режиссёрі: Арно Битши
Елі: Франция, Финляндия
Тілі: ағылшын тілі
Жылы: 2019
Ұзақтығы: 77 минут
Айви, Карен мен Кристина үшеуі бір күні бәрін тастап, еркіндікті сезініп әрі өздерін сынап көрмек ниетте сапарға аттанады. Жүк пойызымен АҚШ шекарасын кесіп өтеді. Фильм режиссері әр кейіпкерге сапарлас болады. Теміржол үстінде сапарлас әйелдердің ішкі мәселелері өзара үйлесетіндей көрінеді: өмір сүруге ұмтылыс, рухани ізденіс және қоғамдық шектеулерге деген қарсылық.
This Train I Ride
Director: Arno Bitschy
Countries: France, Finland
Language: English
Year: 2019
Duration: 77 min
Ivy, Karen and Christina drop the comfort of everyday life and hop freight trains around the United States, alone. Amid the grinding and screeching of the metal beast, the director becomes each of the women's only traveling companion. Their trajectories cross and echo each other: a desire to live, a spiritual quest, eternal rebellion.